ต้นปี 2558 ร้านปืนรุ่งโรจน์จะย้ายไปเปิดทำการที่สี่แยกบายพาสวาริน - กันทรลักษณ์

        หน้าแรก
                    สินค้าชนิดต่างๆ

           ปืนสั้น

                  ปืนยาว

                  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ (สน.สก) 
ร้านปืนรุ่งโรจน์ สาขา2
   ปืนอัญชลี (ปืนรุ่งโรจน์สาขา2)

 

lineปืนรุ่งโรจน์ถามได้ตลอดครับ

Kimber

Colt

Smith & Wesson

Sig Arms

Glock

Walther

Remington

cz-usa

GSG

Anschutz


โครงการจัดหาอาวุธปืน
ให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ
และหน่วยงานที่ร่วมโครงการโดยสำนักการสอบสวน และนิติการ (สน.สก.)

     คลิกที่ภาพ

 

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUSPT911

45,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUSPT911

44,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

RUGER LC 9

45,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT609

46,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURTAURUS PT609

45,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT92 B

44,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT99 B

44,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT24 7 B

44,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT24 7SS

44,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

TAURUS PT809 compact

47,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด . 45

TAURUS PT809 SS

46,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด . 45

TAURUS PT 1911 DT

57,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด . 45

TAURUS PT 1911 DT

57,500

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด . 45

COLT DEFEDER

85,000

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.

COLT COLDCUP

95,000

ล่าสุด

รายละเอียดราคาอาวุธปืนโครงการสวัสดิการ

ให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานของรัฐ  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

 

ลำดับ

ชนิด - ขนาด

ยี่ห้อ / รุ่น

สี

ราคา

ความยาวลำกล้อง

1 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUSPT911 ขาว 45,500 4 นิ้ว
2 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUSPT911 ดำ 44,500 4 นิ้ว
3 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. RUGER LC9 ดำ 45,500 3.12 นิ้ว
4 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT609 ขาว/ดำ 46,500 3 นิ้ว
5 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT609 ดำ 45,500 3 นิ้ว
6 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT92 B ดำ 44,500 5 นิ้ว
7 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT99 B ดำ 44,500 5 นิ้ว
8 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT24 7 B ดำ 44,500 4 นิ้ว
9 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT24 7SS ขาว-ดำ 44,500 4 นิ้ว
10 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT809 compact ขาว-ดำ 47,500 4 นิ้ว
11 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. TAURUS PT809 SS ขาว-ดำ 46,500 4 นิ้ว
12 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 TAURUS PT 1911 DT ขาว-ดำ 57,500 5 นิ้ว
13 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 COLT DEFEDER ขาว 85,000 3 นิ้ว
14 กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 COLT COLDCUP ขาว 95,000 5 นิ้ว