ต้นปี 2558 ร้านปืนรุ่งโรจน์จะย้ายไปเปิดทำการที่สี่แยกบายพาสวาริน - กันทรลักษณ์

        หน้าแรก
                    สินค้าชนิดต่างๆ

           ปืนสั้น

                  ปืนยาว

                  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ (สน.สก) 
ร้านปืนรุ่งโรจน์ สาขา2
   ปืนอัญชลี (ปืนรุ่งโรจน์สาขา2)

 

lineปืนรุ่งโรจน์ถามได้ตลอดครับ

Kimber

Colt

Smith & Wesson

Sig Arms

Glock

Walther

Remington

cz-usa

GSG

Anschutz


                                                                                                                     รายการปืนโครงการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

STI V.I.P

ขนาด 9 มม. สีดำ 3.9 นิ้ว

ราคา  104,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด 9 มม. สีขาว 3.9 นิ้ว

ราคา  114,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด .45 สีดำ 3.9 นิ้ว

ราคา  104,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด .45 สีขาว 3.9 นิ้ว

ราคา  114,500 บาท

STI TACTICAL

ขนาด .45 สีดำ 4.15 นิ้ว

ราคา  109,500 บาท

STI TACTICAL

ขนาด .45 สีขาว 4.15 นิ้ว

ราคา  119,500 บาท

STI EAGLE

ขนาด .40 สีขาว 6 นิ้ว

ราคา  140,500 บาท

RUGER  P90

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

RUGER  LC9

ขนาด 9 มม. สีดำ 3.12 นิ้ว

ราคา  50,500 บาท

COLT DEFENDER

ขนาด .45 สีขาว 3 นิ้ว

ราคา  90,000 บาท

COLT COLD CUP

ขนาด .45 สีขาว 5 นิ้ว

ราคา  100,000 บาท

TAURUS P 945 B

ขนาด .45 สีดำ 4.25 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 809 SS

ขนาด 9 มม. สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  51,500 บาท

TAURUS P 1911  DT

ขนาด .45 สีดำ 5 นิ้ว

ราคา  62,500 บาท

TAURUS P 609 PRO B

ขนาด 9 มม. สีดำ 3 นิ้ว

ราคา  47,500 บาท

TAURUS P 609  PRO SS

ขนาด 9 มม. สีขาว-ดำ 3 นิ้ว

ราคา  51,500 บาท

TAURUS P 845  B

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 845  SS

ขนาด .45 สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

TAURUS P 24/7 PRO DS  B

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 24/7 PRO DS    SS

ขนาด .45 สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

TAURUS P 24/7 B

ขนาด 9 มม. สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  48,500 บาท

 

TAURUS P 99  B

ขนาด 9 มม. สีดำ 5 นิ้ว

ราคา  49,500 บาท

TAURUS P 911 B

ขนาด 9 มม. สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  49,500 บาท

 หมายเหตุ 

เพิ่มกระบอก ละ 3,000 บาท

 - ค่าตรวจปืน

 - ค่าส่งปืนทางการบินไทย

 - ค่าตัดโอนปืน