ต้นปี 2558 ร้านปืนรุ่งโรจน์จะย้ายไปเปิดทำการที่สี่แยกบายพาสวาริน - กันทรลักษณ์

        หน้าแรก
                    สินค้าชนิดต่างๆ

           ปืนสั้น

                  ปืนยาว

                  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ (สน.สก) 
ร้านปืนรุ่งโรจน์ สาขา2
   ปืนอัญชลี (ปืนรุ่งโรจน์สาขา2)

 

lineปืนรุ่งโรจน์ถามได้ตลอดครับ

Kimber

Colt

Smith & Wesson

Sig Arms

Glock

Walther

Remington

cz-usa

GSG

Anschutz


                                                                                                                     รายการปืนโครงการ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

STI V.I.P

ขนาด 9 มม. สีดำ 3.9 นิ้ว

ราคา  104,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด 9 มม. สีขาว 3.9 นิ้ว

ราคา  114,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด .45 สีดำ 3.9 นิ้ว

ราคา  104,500 บาท

STI V.I.P

ขนาด .45 สีขาว 3.9 นิ้ว

ราคา  114,500 บาท

STI TACTICAL

ขนาด 9 มม. สีดำ 4.15 นิ้ว

ราคา  109,500 บาท

STI TACTICAL

ขนาด 9 มม. สีขาว 4.15 นิ้ว

ราคา  119,500 บาท

STI EAGLE

ขนาด .40 สีขาว 6 นิ้ว

ราคา  140,500 บาท

RUGER  P90

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

RUGER  LC9

ขนาด 9 มม. สีดำ 3.12 นิ้ว

ราคา  50,500 บาท

COLT DEFENDER

ขนาด .45 สีขาว 3 นิ้ว

ราคา  90,000 บาท

COLT COLD CUP

ขนาด .45 สีขาว 5 นิ้ว

ราคา  100,000 บาท

TAURUS P 945 B

ขนาด .45 สีดำ 4.25 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 809 SS

ขนาด 9 มม. สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  51,500 บาท

TAURUS P 1911  DT

ขนาด .45 สีดำ 5 นิ้ว

ราคา  62,500 บาท

TAURUS P 609 PRO B

ขนาด 9 มม. สีดำ 3 นิ้ว

ราคา  47,500 บาท

TAURUS P 609  PRO SS

ขนาด 9 มม. สีขาว-ดำ 3 นิ้ว

ราคา  51,500 บาท

TAURUS P 845  B

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 845  SS

ขนาด .45 สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

TAURUS P 24/7 PRO DS  B

ขนาด .45 สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  52,500 บาท

TAURUS P 24/7 PRO DS    SS

ขนาด .45 สีขาว-ดำ 4 นิ้ว

ราคา  54,500 บาท

TAURUS P 24/7 B

ขนาด 9 มม. สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  48,500 บาท

 TAURUS PT 92 B

  ขนาด 9 มม. สีดำ 5 นิ้ว

ราคา  49,500 บาท

TAURUS P 99  B

ขนาด 9 มม. สีดำ 5 นิ้ว

ราคา  49,500 บาท

TAURUS P 911 B

ขนาด 9 มม. สีดำ 4 นิ้ว

ราคา  49,500 บาท

 หมายเหตุ 

เพิ่มกระบอก ละ 3,000 บาท

 - ค่าตรวจปืน

 - ค่าส่งปืนทางการบินไทย

 - ค่าตัดโอนปืน